Sverdlovsk-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Sverdlovsk-chû Khì-chì
Sverdlovsk-chû Vûn-chông
Sverdlovsk-chû.

Sverdlovsk-chû (Ngò-ngî: Белгоро́дская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Sverdlovsk-chû ke mien-chit he 194,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 4,297,747-ngìn, sú-fú Yekaterinburg. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 90.6%, Tat-tat-ngìn cham 3.5%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.9%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sverdlovsk-chû siông-koân ke tóng-on.