跳至內容

Yaroslavl-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Yaroslavl-chû Khì-chì
Yaroslavl-chû Vûn-chông
Yaroslavl-chû.

Yaroslavl-chû (Ngò-ngî: Яросла́вская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Yaroslavl-chû ke mien-chit he 36,400 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,272,468-ngìn, sú-fú Yaroslavl. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.5%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.8%.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]