Sakha Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Sakha Khiung-fò-koet Koet-khì
Sakha Khiung-fò-koet Koet-fui
Sakha Khiung-fò-koet.

Sakha Khiung-fò-koet (Sakha-ngî: Саха Өрөспүүбүлүкэтэ ) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Sakha Khiung-fò-koet mien-chit 3,083,523 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 958,528 (2010-ngièn), sú-tû Abakan. Khakassia Khiung-fò-koet Sakha-ngìn cham ngìn-khiéu 49.9%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 37.8%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]