Kemerovo-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kemerovo-chû Khì-chì
Kemerovo-chû Vûn-chông
Kemerovo-chû.

Kemerovo-chû (Ngò-ngî: Ке́меровская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Kemerovo-chû ke mien-chit he 95,500 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,763,135-ngìn, sú-fú Kemerovo. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 93.7%, Tat-tat-ngìn cham 1.5%.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]