跳至內容

Chelyabinsk-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Chelyabinsk-chû Khì-chì
Chelyabinsk-chû Vûn-chông
Chelyabinsk-chû.

Chelyabinsk-chû (Ngò-ngî: Челя́бинская о́бласть) vi-yî Ural Sân-ma̍k tûng-lu̍k, Sî Sî-pak-li-â Phìn-ngièn sî-nàm-phu, he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Ural Lièn-pâng Kón-khî. Chelyabinsk-chû ke mien-chit he 87,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 3,476,217-ngìn, sú-fú Chelyabinsk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 83.8%, Tat-tat-chhu̍k cham 5.4%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]