跳至內容

Nizhny Novgorod-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Nizhny Novgorod-chû Khì-chì
Nizhny Novgorod-chû Vûn-chông
Nizhny Novgorod-chû.

Nizhny Novgorod-chû (Ngò-ngî: Нижегоро́дская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Nizhny Novgorod-chû ke mien-chit he 76,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 3,310,597-ngìn, sú-fú Nizhny Novgorod. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 95.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.5%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]