Nizhny Novgorod

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Nizhny Novgorod.

Nizhny Novgorod he Ngò-lò-sṳ̂ ke thai sàng-sṳ, vi yî Volga hò-pán, he Nizhny Novgorod-chû ke sú-fú. Chúng mien-chit 4,665 phìn-fông kûng-lî , ngìn-khiéu yok 1,267,760 ngìn (2010-ngièn).

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]