跳至內容

Volga hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Volga hò.

Volga hò (Ngò-ngî: Волга) vi yî Ngò-lò-sṳ̂ sî-nàm-phu, chhiòn-chhòng 3,692 kûng-lî, he Êu-chû chui chhòng ke hò-liù, ya-he sṳ-kie chui chhòng ke nui-liù hò, liù-ngi̍p Lî-hói.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]