Kûng-lî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

kûng-lî (公里) yu-he tshiên-mí (千米), he yit-tsúng tshòng-thu tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì km.