Êu-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Eû-chû

Êu-chû he sṳ-kie chhit thai chû chṳ̂-yit, Êu-chû sî-lìm Thai Sî-yòng, pet-piên chiap Pet-khi̍t-hói. Tûng-phu yû Vû-lâ Sân-ma̍k lâu Vû-lâ-hò, tûng-nàm phu he Lî-hói khi̍p het-hói. Êu-chû he sṳ-kie sông thi-ngi séu ke thai-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Thi-khî[編寫]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Êu-chû yù yî-ha si-sṳ̍p-ńg-ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Sî-Êu, Pet-Êu, Chûng-Êu, Tûng-Êu khi̍p Nàm-Êu ńg-ke thi-khî:

Sî-Êu

Yîn-koet
Oi-ngì-làn
Fap-koet
Hò-làn
Pí-li-sṳ̀
Lù-sêm-pó
Mô-na̍p-kô

Pet-Êu

Pên-tó
Tân-ma̍k
Fûn-làn
Nò-vî

Chûng-Êu

O-thi-li
Pô-làn
Tet-koet
Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên
Hiûng-ngà-li

Tûng-Êu

Oi-sâ-nì-â
Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂
Ngò-lò-sṳ̂
Lâ-thot-vì-â
Vû-khiet-làn

Nàm-Êu

Â-ngì-pâ-nì-â
Pô-sṳ-nì-â
Pó-kâ-li-â
Tha̍t-mâ-thai
Lò-mâ-nì-â
Mâ-khì-tun
Mí-li-thai
Phù-thò-â
Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â
Set-phû-lu-sṳ̂
Sṳn Mâ-li-nok
Hî-lia̍p
Sî-pân-ngà
Yi-thai-li

BlankMap-Europe.png

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]