Lî-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lî-hói.
Lî-hói.

Lî-hói (Â-set-pai-kiong-ngîXəzər dənizi, Pô-sṳ̂-ngîدریای مازندران/دریای خزر, Ngò-ngîКаспийское море, Hâ-sat-khiet-ngîКаспий теңізі, Thú-khù-màn ngîHazar deňizi) vi-yî Â-chû lâu Êu-chû kâu-kie, he sṳ-kie sông mien-chit chui-thai ke fûng-pit nui-liu̍k súi thí, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie sông chui-thai ke fù phok yî-khi̍p nui-liu̍k hói. [1][2] Lî-hói ke mien-chit yû 37 van 1000 phìn-fông kûng-lî (put pâu-koat khà lia̍p pok kâ tsṳ kô ngí vân), thí-chit vì 7 van 8200 li̍p fông kûng-lî, chui-chhṳ̂m chhú yû , phìn-kiûn Chhṳ̂m-thu vì . [3] Lî-hói he yit-ke nui liù fù, mò liù chhut khiéu, pûn tô-ke koet-kâ fàn-phàu, sî-pet ke koet-kâ he Ngò-lò-sṳ̂, sî-mien he Â-set-pai-yèn, nàm-mien he Yî-lóng, tûng-nàm he Thú-khù-màn-sṳ̂-thán, tûng-pet vì Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán.

Lî-hói ya-he hâm súi fù, hói chiak fù, ngièn-pún vì kú Thi-chûng-hói ke yit phu-fûn. Kú-thoi Lî-hói ke yèn-ngan kî-mìn ngin-vì Lî-hói he hói-yòng, khó-nèn he yîn-vì kì ke súi hàn hâm, yì-chhiâ khon hí-lòi mò piên mò chi. Lî-hói ke yàm thu thai-yok vì 1.2%, vì phìn-kiûn hói-súi yàm thu ke sâm fûn chṳ̂-yit. [4]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. Lake Profile: Caspian Sea. LakeNet.
  2. 模板:Cite encyclopedia