Â-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Asia satellite orthographic.jpg

Â-chû he chhiòng sṳ-kie chhin thai ke thai-liu̍k. Yû ngìn lâu Â-chû thùng Êu-chû ôn-tó Êu-â-chû, yîn-vi kì-têu he khiung yit thi-khoai.


Li̍t-sṳ́[編寫]

Tsú-yeu thi-lî fûn-khî[編寫]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Â-chû yù yî-ha si-sṳ̍p-tshit ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Sî-Â, Chûng-â, Tûng-pet-â, Tûng-nàm-â khi̍p Nàm-â ńg-ke thi-khî:

Sî-Â

Â-mî-nì-â
Â-set-pai-yèn
Pâ-lìm
Yî-làn
Yî-là-khiet
Yî-set-lie̍t
Yok-tan
Khô-vî-thi̍t
Lì-pâ-nun
Â-man
Pâ-le̍t-sṳ̂-thán
Khà-tha̍t
Sâ-vû-thi Â-lâ-pak
Si-li-â
Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet
Ya̍p-mùn
Thú-ngí-khì

Chûng-Â

Â-fu-hon
Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán
Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán
Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán
Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán
Thú-khû-man-sṳ̂-thán


Tûng-pet-â

Mùng-kú-koet
Ngit-pún
Thai-hòn mìn-koet
Chûng-koet
Thòi-vân
Hiông-kóng

Tûng-nàm-â

Ye̍t-nàm
Thai-koet
Liàu-koet
Mién-thien
Kham-phú-soi
Yin-thu-nì-sî-â
Sîn-kâ-phô
Fî-li̍t-pîn
Mâ-lòi-sî-â

Nàm-â

Yin-thu
Pâ-kî-sṳ̂-thán
Men-kâ-lâ-koet
Sṳ̂-lî-làn-khà
Nì-pok
Mâ-ngì-thoi-fû

LocationAsia.png

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]