Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
조선민주주의인민공화국
Flag of North Korea.svg
Emblem of North Korea.svg
koet-kâ kiet-ngièn강성대국 (Chêu-sién-ngî)
"Khiòng-sṳn Thai Koet"
koet-kô: Oi-koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationNorthKorea.svg
Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke só-chhai.
sú-tû P'yŏngyang
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 120,540 km² sṳ-kie thi 98 miàng
sṳ̀-khî +8:30
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Chêu-sién-ngî
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
chûng-yông ngiùn-hòng Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chûng-yông Ngiùn-hàng
Kîm-pi tân-vi Won
GDP (miàng-ngi sông ke) 1540 ek (2013 ngièn)
phìn-kiûn GDP (miàng-ngi sông ke) 621 (2013 ngièn)
HDI 0.540 (2010 ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ thoi-ho KP
koet-chi khî-khî suk-siá .kp
koet-chi thien-fa khî-ho +850

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chêu-sién-ngî: 조선민주주의인민공화국) he Â-chû tûng-phu Chêu-sién pan-tó pet-tôn ke koet-kâ, sú-tû he P'yŏngyang. Pet-hòn nàm-phu lâu Thai-hòn Mìn-koet fûn-kak, pet-phu tsiap-khiun Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂.

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî 1948-ngièn kiú-ngie̍t kiú-ngit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]