Yin-thu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yin-thu
'
Flag of India.svg Emblem of India.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Satyameva Jayate
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
[[File:|250px]]
sú-tû New Delhi
Chui-thai sàng-sṳ Mumbai
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yin-thu-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yin-thu-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-chṳn-fú
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .in
koet-chi thien-fa khî-ho +91

Yin-thu (Yin-thi-ngî: भारत गणराज्य; Yîn-ngî: Republic of India), he Nàm-â Yin-thu Chhṳ-thai-liu̍k sông ke yit-ke koet-kâ, Yîn-lièn-pâng ke fi-yèn-koet chṳ̂-yit. Yin-thu he sṳ-kie sông ngìn-khiéu thi-ngi tô ke koet-kâ, 2011-ngièn yúng-yû ngìn-khiéu 12.1 Yi, cham chiap-khiûn ńg-fûn chṳ̂-yit ke sṳ-kie ngìn-khiéu, lâu Chûng-koet he sṳ-kie sông kiùn-yû ke ngìn-khiéu chhêu-ye̍t 10-Yi ke lióng-ke koet-kâ. Yin-thu he Nàm-â thi-khî chui-thai ke koet-kâ, mien-chit vì 3,287,590 phìn-fông kûng-lî, kî sṳ-kie thi-chhit vi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

]]