跳至內容

Urdu-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Urdu-ngî thi-khî.

Urdu-ngî (اردو) he su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî. Chhiùng sṳ́-yung ngìn-sú lòi-khon, Urdu-ngî thai-yok phài-miàng sṳ-kie thi 20 miàng, he Pakistan ke koet-ngî, ya-he Yin-thu ke 24 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit. Yì kó chhiùng fên kôn kok-thu lòi-khon, Urdu-ngî khó khon sṳ̀n he Hindustani-ngî ke yit phu-fûn, só-yû Hindustan ngî-ngièn kèu-sṳ̀n sṳ-kie sông thi-si thai ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Urdu-ngî Wikipedia