Urdu-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vû-ngì-tû-ngî thi-khî.

Vû-ngì-tû-ngî (اردو) he su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu - Yî-lóng Ngî-chhu̍k ke Yin-thu - Ngâ-li-ôn Ngî-kî. Chhiùng sṳ́-yung ngìn-sú lòi-khon, Vû-ngì-tû-ngî thai-yok phài-miàng sṳ-kie thi 20 miàng, he Pâ-kî-sṳ̂-thán ke koet-ngî, ya-he Yin-thu ke 24 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit. Yì kó chhiùng fên kôn kok-thu lòi-khon, Vû-ngì-tû-ngî khó khon sṳ̀n he Yin-thu-sṳ̂-than-ngî ke yit phu-fûn, só-yû Yin-thu sṳ̂ thán ngî-ngièn kèu-sṳ̀n sṳ-kie sông thi-si thai ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Urdu-ngî Wikipedia