跳至內容

Telugu-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Telugu-ngî fûn-phu.

Telugu-ngî (తెలుగు) he Yin-thu Andhra Pradesh ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Dravida Ngî-hì. Telugu-ngî he Yin-thu Andhra Pradesh Telugu-ngìn ke ngî-ngièn, Yin-thu Hièn-fap sṳ̀n-ngin ke ngî-ngièn chṳ̂-yit. Su̍k Dravida Ngî-hì chûng-phu Ngî-chhu̍k. Sṳ́-yung ngìn-khiéu chhêu-ko 4000 van, kî thùng Ngî-hì kok ngî-ngièn chṳ̂ sú.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Telugu-ngî Wikipedia