Andhra Pradesh

Chhiùng Wikipedia lòi
Andhra Pradesh.

Andhra Pradesh (Telugu-ngî: ఆంధ్ర ప్రదెౕశ్, Là-tên sṳ-mû chón-siá vì: Andhra Pradesh), Yin-thu tûng-nàm-phu ke yit-ke pâng, vi-yî Men-kâ-là-vân sî-ngan, tûng-pet-piên thùng Orissa chiap-yòng, pet-phu lâu Telangana, sî-phu thùng Karnataka siông-lièn, nàm-mien he Tamil Nadu, mien-chit 27.5 van phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 8466 van-ngìn, vì Yin-thu thi-pat thai ke pâng. Pâng ke kôn-fông ngî-ngièn he Telugu-ngî, Sú-fú vi-yî Hyderabad.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]