Telangana

Chhiùng Wikipedia lòi
Telangana.

Telangana (Telugu-ngî: తెలంగాణ), Yin-thu ke yit-ke pâng, vi-yî Yin-thu nàm-phu, yî 2014-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit chhṳ Andhra Pradesh sak tsì. Chúng mien-chit 114,840 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn chúng ngìn-khiéu 35,286,757. Telangana Sú-fú vi-yî Hyderabad-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]