Orissa

Chhiùng Wikipedia lòi
Orissa.

Orissa (Oriya-ngî: ଓଡ଼ିଶା, Hindi-ngî : उड़ीसा, Yîn-ngî: Odisha[1], Yîn-vùn khiu-miàng Orissa[2]), vi-yî Yin-thu tûng-phu ke yit-ke pâng, Sú-fú vì Bhubaneswar.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Odisha (əˈdɪsə)". Collins English Dictionary. 
  2. "Orissa celebrates Odisha". The Times of India. 5 November 2011. Archived from the original on 26 April 2013. 18 November 2011 chhà-khon.