Tamil Nadu

Chhiùng Wikipedia lòi
Tamil Nadu.

Tamil Nadu (Tamil-ngî: தமிழ் நாடு, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Tamil Nadu) he Yin-thu nàm-phu ke yit-ke pâng, nàm-lìm Yin-thu-yòng, tûng-kak Bengal-vân lâu Sri Lanka siông-mong, sî lâu Karnataka, Kerala chiap-yòng, pet-chiap Andhra Pradesh. Mien-chit 13 van phìn-fông kûng-lî. Ngìn-khiéu yû 6241 tô van, kî-mìn chú-yeu he Tamil-chhu̍k, kôn-fông ngî-ngièn he Tamil-ngî, Sú-fú he Chennai.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]