Tamil-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thai-mí-ngì-ngî thî-khî.

Thai-mí-ngì-ngî (தமிழ்; IPA /tæmɪɻ/) he yit-chúng yû chhêu-ko ngi-chhiên ngièn li̍t-sṳ́ ke ngî-ngièn, su̍k-yî Tha̍t-lò-phî-thû Ngî-hì, thûng-hàng yî Yin-thu nàm-phu, Sṳ̂-lî-làn-khà tûng-pet-phu. Kì he Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pâng lâu Pún-thi-chhṳ-lî ke kôn-fông ngî-ngièn. Chhai Yin-thu-yòng khi̍p nàm Thai-phìn-yòng put-séu Yin-thu yí kî-mìn ya-he kóng Thai-mí-ngì-ngî ke, kì-têu san-pu yî Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ, Mù-lî-sî-sṳ̂, Fui-chi tén thi. Kîn-kí thúng-kie, chhai 1996-ngièn, Thai-mí-ngì-ngî chhai chhiòn-khiù ke ngî-ngièn ngìn-khiéu chûng phài thi 18 vi, yû ngî-ngièn ngìn-khiéu 7400 van-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tamil-ngî Wikipedia