Au-mùn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Au-mùn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"澳門" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî
中華人民共和國澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Flag of Macau.svg
Regional Emblem of Macau.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Macau in its region.svg
Au-mùn ke só-chhai.
sú-fú Au-mùn Pan-tó
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 30.3 km² sṳ-kie thi 235 miàng
sṳ̀-khî +8
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ye̍t-ngî, Phù-thò-ngà-ngî
Thûng-yung ngî-ngièn Ye̍t-ngî
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn


Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Au-mùn pataca
GDP (miàng-ngi sông ke) 807.65 yi (2013 ngièn)
phìn-kiûn GDP (miàng-ngi sông ke) 91,376 (2013 ngièn)
HDI 0.892 (2013 ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ thoi-ho MO
koet-chi khî-khî suk-siá .mo
koet-chi thien-fa khî-ho +853
Au-mùn

Au-mùn (澳門, Phù-thò-ngà-ngî: Macau), chhiòn-chhṳ̂n Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet hot-hâ ke lióng-ke Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî tsṳ̂-yit, khì-tsûng Au-mùn Pan-tó pet-mien lâu Chûng-koet nui-thi lièn-chiap, yì-yèn Thún-chái lâu Lu-fàn pún-sṳ̂n he lióng-ke fûn-lì ke lì-tó, than-he heu-khì thiàm-hói kûng-chhàng-sṳ̂ vàn-chhiòn lièn-chiap lióng-ke lì-tó chhṳ̂n-cho Lu-thún-sàng ke thi-thon. Tûng-mien lâu Hiông-kóng khî-lì sâm-sṳ̍p kûng-lî.

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi Fat-chán[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]