Si-chhôn-sén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Si-chhôn-sén" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"四川省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Si-chhôn
Si-chhôn
Si-chhôn
Si-chhôn

Si-chhôn-sén (四川省) he Chûng-koet sî-nàm thi-khî ke yit-ke sén-fun, sén-fi he Sàng-tû-sṳ. Si-chhôn li̍t-sṳ́ yû-kiú, vu̍t-sán fûng-fu, fûng-kông mî-li.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]