跳至內容

Chin-yòng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Chin-yòng-khî (旌陽區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Tet-yòng-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]