跳至內容

Chhiâng-chhôn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhiâng-chhôn-yen (青川縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Kóng-ngièn-sṳ só kón-hot ke yen.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]