跳至內容

Zoigê-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Zoigê-yen ke vi-é.

Zoigê-yen (若爾蓋縣, Chhông-vùn: མཛོད་དགེ་རྫོང་) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Â-pa Chhong-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 8,398 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 44,588-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]