跳至內容

Sṳ̍p-fong-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳ̍p-fong-sṳ (什邡市) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Tet-yòng-sṳ só kón-hot ke Sàng-sṳ.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]