跳至內容

Fùng-ngá-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-ngá-yen ke vi-é.

Fùng-ngá-yen (洪雅縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Mì-sân-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,948.43 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu 340,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]