Lo̍k-chṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Lo̍k-chṳ-yen ke vi-é.

Lo̍k-chṳ-yen (樂至縣 ) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chṳ̂-yòng-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,425phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 870,311-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]