Lo̍k-chṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lo̍k-chṳ-yen ke vi-é.

Lo̍k-chṳ-yen (樂至縣 ) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chṳ̂-yòng-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,425phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 870,311-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]