跳至內容

Het-súi-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Het-súi-yen ke vi-é.
Het-súi-yen.

Het-súi-yen (黑水縣 ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Â-pa Chhong-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 10,437 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu 60,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]