跳至內容

Vî-yén-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Vî-yén-yen (威遠縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Nui-kông-sṳ só kón-hot ke yen. Chúng mien-chit 1289-phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 76-van ngìn.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]