跳至內容

Kâ-lìn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâ-lìn-khî ke vi-é.

Kâ-lìn-khî (嘉陵區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Nàm-chhûng-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 1170 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 660,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]