跳至內容

Chṳ̂-chûng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Chṳ̂-chûng-yen (資中縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Nui-kông-sṳ só kón-hot ke yen. Chúng mien-chit 1734 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 131-van ngìn.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]