Ngò-mì-sân-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Ngò-mì-sân-sṳ (峨眉山市) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke sàng-sṳ . Chúng mien-chit 1151.4 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 43.5-van ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]