2002-ngièn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

2002-ngièn he yit-ke phiàng-ngièn, thi-yit thiên tshiùng lî-pai-ngi khôi-sṳ́. 2002-ngièn ya-he Koet-chi Sân-ma̍k-ngièn, Lièn-ha̍p-koet Vùn-fa Vì-sán-ngièn