9-ngie̍t 16-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

9-ngie̍t 16-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 259 ngit (yùn-ngièn thi 260 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 106 ngit .

<< - 9-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2017-ngièn ke ngit-chṳ

Chiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se[phiên-siá | 編寫原始碼]

[phiên-siá | 編寫原始碼]