跳至內容

Lî-pai-ńg

Chhiùng Wikipedia lòi

Lî-pai-ńg (禮拜五), yú hêm-cho pai-ńg (拜五), sên-khì-ńg (星期五) lâu kîm-yeu-ngit (金曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-si ke heu-mî, lî-pai-liuk ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-ńg chhóng-chho thûng-vu̍t.

Yî-sṳ̂-làn-kau ke sin-thù chhai liá thiên kâi-tông cho lî-pai.