Yî-sṳ̂-làn-kau

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Yî-sṳ̂-làn-kau

Yî-sṳ̂-làn-kau he sṳ-kie sâm-thai Chûng-kau tsṳ̂-yit. Tshit sṳ-ki hîn-hí tshai-yî â-lâ-pak pan-tó. "Yî-sṳ̂-làn" liá-ke tshṳ̀-ki ngièn-pún yi-sṳ he sun-tshiùng, fò-phìn khi̍p sun-tshiùng Allah (song-ti) yi-tsṳ ke chûng-kau.