跳至內容

Yun-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yùn-ngièn)

Yun-ngièn he pí phú-thûng ngièn-fûn tô-chhut yit-thon sṳ̀-kiên ke ngièn-fûn, chhai kok-chúng la̍k-fap chûng tû-yû chhut-hien, muk-tit he vi-chho̍k mì-pú ngìn-vì kûi-thin ke ki-ngièn lâu thi-khiù kûng-chón sán-sâng ke chhâ-yi.