跳至內容

Lî-pai-ngi

Chhiùng Wikipedia lòi

Lî-pai-ngi (禮拜二), yú hêm-cho pai-ngi (拜二), sên-khì-ngi (星期二) lâu fó-yeu-ngit (火曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-yit ke heu-mî, lî-pai-sâm ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa lî-tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-ngi chhóng-chho khûng-hì (thiên) thùng súi.