跳至內容

Súi

Chhiùng Wikipedia lòi
Súi

Súi (Fa-ho̍k-sṳt: H2O) he thi-khiù song chui sòng-kien ke vu̍t-tsṳt tsṳ̂-yit, he pâu-hàm ngìn-lui tshai-nui só-yû Sâng-miang sên-tshùn ke tshung-yeu tsṳ̂-ngièn, ya-he sâng-vu̍t thí chui tshung-yeu ke tsû-sṳ̀n phu-fun. Súi tshai Sâng-miang yên-fa chûng hí to-liáu tshung-yeu ke tsok-yung.