1-ngie̍t 2-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

1-ngie̍t 2-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 2 ngit , lì ngièn-mî hàn-yû 363 ngit (yùn-ngièn 364 ngit).

<< - 1-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2018-ngièn ke ngit-chṳ

Chiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se[phiên-siá | 編寫原始碼]

[phiên-siá | 編寫原始碼]