2-ngie̍t 1-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

2-ngie̍t 1-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 32 ngit , lì ngièn-mî hàn-yû 333 ngit (yùn-ngièn 334 ngit).

<< - 2-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2017-ngièn ke ngit-chṳ

Chiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se[phiên-siá | 編寫原始碼]

[phiên-siá | 編寫原始碼]