7-ngie̍t 4-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

7-ngie̍t 4-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 185 ngit (yùn-ngièn thi 186 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 180 ngit .

<< - 7-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018-ngièn ke ngit-chṳ

Chiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se[phiên-siá | 編寫原始碼]

[phiên-siá | 編寫原始碼]