5-ngie̍t 13-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

5-ngie̍t 13-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 133 ngit (yùn-ngièn thi 134 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 232 ngit .

<< - 5-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2018-ngièn ke ngit-chṳ

Chiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se[phiên-siá | 編寫原始碼]

[phiên-siá | 編寫原始碼]