跳至內容

Yèn-than-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Yèn-than-khî (沿灘區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chhṳ-kung-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]