跳至內容

Chûng-kông-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Chûng-kông-yen (中江縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Tet-yòng-sṳ só kón-hot ke Yen.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]