跳至內容

Tet-chhông-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Tet-chhông-yen ke vi-é.

Tet-chhông-yen (德昌縣, Yî-ngî: ꄓꍣꑤ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yî-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 2,284 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 214,405-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]