跳至內容

Ngìn-su-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngìn-su-yen ke vi-é.

Ngìn-su-yen (仁壽縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Mì-sân-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 2606phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 1,620,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]