Súi-nèn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Súi-nèn-sṳ.

Súi-nèn-sṳ (遂寧市, Si-chhôn-fa piang-yîm: Xu4nin2; koet-chi yîm-phêu: [ɕy24nin21])he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén hâ-hot ke yit-ke thi-kip-sṳ, chhai Si-chhôn‎ Phùn-thi chûng-phu. Puk-yèn mien-chit 5323.85 phìn-fông chhiên-mí, sàng-sṳ kien-sṳ̀n-khî mien-chit 52 phìn-fông chhiên-mí. 2011-ngièn tái chúng ngìn-khiéu 384.00 van-ngìn, khì-chûng sṳ-sàng-khî sàng-sṳ ngìn-khiéu 62 van-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]